Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer (produkter) fra www.camillastenberg.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

1. Parter

Selger er: Camilla Stenberg AS, Ryensvingen 2-4, 0680 Oslo , registrert i Brønnøysund-registeret med org.nr: 916191138, telefonnummer 45456948, e-post adresse post@camillastenberg.no, og blir i det følgende benevnt «vi» eller «oss». Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din» eller «ditt».

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nedenfor. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 3.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken/ utsolgte varer

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.

4. Priser

Alle priser er i NOK og inkludert merverdiavgift.
Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Vi forbeholder oss retten til å forandre priser på produkter som er i kampanjer o.l. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Camilla Stenberg AS sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Camilla Stenberg AS ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget

5. Frakt

Vi benytter Klimanøytral servicepakke og Bring beregner pris basert på størrelse og vekt på din ordre ved utsjekk!

Varene sendes fra

Camilla Stenberg AS
c/o FaceLook AS – Rostad
Gamle Ringeriksvei 125 A
1356 Bekkestua

Fri frakt for kjøp av varer over 2500,-

6. Betaling med kort/faktura

Ved bestilling kan du velge å betale med kort eller faktura.
Kjøpesummen  er reservert på kjøpers kort frem til varen sendes.

Faktura kommer på e-post og har 10 dagers kredit. Vi forbeholder oss retten til å kreve kreditopplysninger eller avslå kreditt og kreve forhåndsbetaling/kortbetaling. Ved bytte eller returner vil tilgodebeløp bli tilbakebetalt til din konto.

7. Ekspedering av ordre/ Leveranse
Vi pakker og sender varer fortløpende hele dagen. Bestiller du på formiddagen vil varene vanligvis bli pakket og sendt samme dag. Posten går kl. 16. Ved stor pågang, vil pakkene bli sendt dagen etter. Vi sier 2-3 dagers levering, men noen ganger går det enda raskere.

8. Personopplysninger
Camilla Stenberg AS er ansvarlig for de personopplysningene du som kunde gir til oss. Denne informasjonen blir brukt for å gi deg best mulig service og for å gi deg gode tilbud fra oss. Vi gir ikke opplysninger om deg videre utenfor Camilla Stenberg AS. Personopplysningene vil kunne brukes så lenge du er aktiv kunde hos Camilla Stenberg AS. De vil bli oppbevart inntil du sletter opplysningene selv eller ber om at de blir slettet.

9. Reklamasjon
Dersom en vare har feil eller mangler kan du enten kreve omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er normalt 2 år etter at du mottok varen. Dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år utvides reklamasjonsfristen til 5 år. For å kunne gjøre en mangel gjeldende må vi få beskjed i rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Du har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om Forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven). Ved eventuelle tvister følger Camilla Stenberg AS Forbrukertvistutvalgets avgjørelser.

For informasjon om tilbakebetaling og retur av varer, se punkt 10 om angrerett. 

10. Angrerett
Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt ihht. angrerettloven og varen er mottatt. Fristen løper ut 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre hele kjøpsumen.

Returkostnaden må forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen, eller tjenesteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Angreretten forutsetter, at varen returneres i samme stand som ved mottakelsen, dvs. i original og uskadet emballasje og i ubrukt stand. Camilla Stenberg AS vil kunne kreve kompensasjon for verdiforringelsen dersom forbrukeren bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover normal og nødvendig undersøkelse.

Retur sendes til:

Camilla Stenberg AS
C/O ROSTAD
Gamle Ringeriksvei 125 A
1356 BEKKESTUA